Τρίτη 28 Ιουνίου 2011Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΙΙΙΑΑΧΧΧ!!!

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

...Με τα φρένα σπασμένα !

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

...στο συντριβάνι, εκ της συντριβής !

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

...έτσι, απλά !

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011Χωρίς λόγια, εεεε χωρίς Λένιν, ήθελα να πώ !

Επισκέπτες

Συνεργάτες

Αναγνώστες